Konsolidace půjček

Posted in Finance.

Splácíte měsíčně několik půjček u různých poskytovatelů? Jsou vaše splátky tak vysoké, že je nestíháte platit? Chcete stabilizovat vaši finanční situaci a mít konečně přehled o tom, co platíte? Pokud zní vaše odpověď na tyto otázky ano, je tu pro vás konsolidace půjček. Při konsolidaci půjček jsou všechny vaše sjednané úvěry vyplaceny a sloučeny do jednoho úvěru. Nezáleží na tom, u kolika poskytovatelů jste si půjčku sjednali. Díky konsolidaci se sníží měsíční úrok, a vy tak budete měsíčně splácet mnohem menší částky. Splácení je navíc možné pozastavit nebo prodloužit až na dobu 30 let.

Co to je hydraulika

Posted in Služby.

I přesto že se s tímto pojmem setkáváme ve svém životě běžně, ne každý je schopen ho přesně definovat. Hydraulika je technická disciplína, která se zabývá využitím mechanických vlastností tekutin pro technické účely. V hydraulice se využívají poznatky z hydromechaniky, která zahrnuje hydrostatiku a hydrodynamiku. To znamená, že se studují nejen vlastnosti tekutin, které jsou v klidu, ale také tekutin, které jsou v pohybu. Díky hydraulice se dají vyrobit hydraulická zařízení, která mají široké využití. Používají se například ve stavebnictví, v zemědělství, průmyslu či v dopravě.

Investujte do zlata či stříbra

Posted in Finance.

Investiční stříbrné mince

Nebojte se investovat. Nemusíte ihned začínat s rizikovými cennými papíry. Bezpečnější jsou investice do drahých kovů. Investiční stříbrné mince vám sice nepomohou prudce zbohatnout, nicméně zachováte hodnotu svých našetřených prostředků. Drahé kovy si totiž zachovávají svou hodnotu a neztrácejí na ní. Za gram zlata si v různých obdobích koupíte stejné množství zboží, ale o stokoruně toto tvrzení neplatí.

S bezpečnou hydraulikou chráníte své zdraví

Posted in Firmy.

Vysokotlaké hydraulické hadice jsou z hlediska bezpečnosti dost podceňované. Myslíte si, že se vám při manipulaci s hadicí, při její výměně či montáži nemůže nic stát? Potom jste na omylu. Jediný zákon, který perfektně funguje, je zákon schválnosti. V dnešním článku se podíváme, proč je bezpečná hydraulika tak důležitá.
Jaká jsou rizika spojená s tlakem?

Pro zaměstnance cokoliv

Posted in Firmy.

školení zaměstnanců

Zákoník práce musí dodržovat každá společnost, každá firma, která má zaměstnance. Právě zákoník práce určuje školení zaměstnanců, které jsou povinné pro všechny zaměstnance. Zaměstnavatel má povinnost bezplatně tato školení zajistit a zorganizovat. Zákon přikazuje i pravidelnost opakování, jak často se školení musí opakovat.

Hydraulické čerpadlo

Posted in Firmy.

Hydraulické čerpadlo je základní stavební prvek hydraulické soustavy. Hydraulické čerpadlo zajišťuje oběh oleje, který vykonává následnou práci v podobě pohybu hydraulických válců, pohonu hydraulických motorů a podobně. Existuje několik způsobů pohonů hydraulického čerpadla od vývodu hřídele z motoru, přes kardanový hřídel až po samostatný motor. Čerpadla pro zemědělství řadíme do kategorií. Jednotlivé kategorie se liší velikostí a tím i obsahem, který nám dává výsledný výkon čerpadla v podobě množství čerpaného oleje. Každá aplikace má svá specifika a potřebuje hydraulické čerpadlo o určitém objemu čerpaného oleje za minutu. Čerpadla tak řadíme do kategorií GR1, GR2 a GR3.