Pístová hydraulická čerpadla alias pumpy

Posted in Průmysl.

Nejznámějším typem čerpadel jsou ta pístová, známá především pod lidovým názvem pumpa. Všechna hydraulická čerpadla pístového typu fungují na stejném principu.

Celý proces pumpování kapaliny začíná nasátím jejího určitého objemu do pracovního prostoru čerpadla za přispění vzniklého podtlaku. Pohybem pístu následně dochází k dalšímu natlakování kapaliny a jejího následného vytlačení do vnějšího prostředí mimo čerpadlo.

V průběhu sací fáze bývá využíván sací koš, sací potrubí a sací ventil společně se zpětnou klapkou. Součástí pracovního prostoru každého pístového čerpadla je komora ve tvaru válce a příslušný druh pístu. Výtlačnou část řídí výtlačný ventil, který kapalinu pouští do výtlačného potrubí. Vyrovnávání tlaku během poslední fáze zajišťuje tzv. vzdušník.

Co je elektromotor

Posted in Průmysl.

Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci. Drtivá většina současných elektromotorů využívá silové účinky magnetického pole. Bylo by však možné využít i jiné jevy, např. piezoelektrický jev, nebo silové účinky elektrostatického pole. Současné elektromotory jsou většinou realizovány jako točivé elektrické stroje. Méně obvyklé jsou netočivé elektromotory, např. lineární elektromotor. Elektrické stroje přeměňující mechanickou práci na elektrickou označujeme jako generátor, alternátor, dynamo. Většina typů elektrických strojů může pracovat jako motor nebo jako generátor, rozhoduje způsob použití.

Protipožární opatření, která zabrání katastrofám

Posted in Průmysl.

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. A když si oheň řekne, už ho nebaví být sluha, nedopadá to dobře. Je proto velmi důležité si dávat pozor na to, jak se proti němu bráníte. Existuje několik základních opatření, které vzniku ohně zamezí, a když náhodou k požáru dojde, máme pro vás i několik tipů, jak škody omezit na minimum.

protipožární dveře

Letecké motory

Posted in Průmysl.

Letecké motory lze dělit podle různých kritérií. Pomineme-li elektromotory, pak jsou všechny letecké pohonné jednotky tepelnými motory. Tepelné motory přeměňují chemickou energii paliva na energii mechanickou. Mechanická energie - rotační pohyb hřídele, plyny o vysokém tlaku apod. - se za pomocí vhodného zařízení (vrtule, tryska) mění na kinetickou energii plynů. Plyn urychlený na na určitou rychlost pak vyvolává reakční sílu v opačném směru - vyvolává tedy tah. Z nejobecnějšího pohledu lze tepelné motory rozdělit na motory s vnějším a vnitřním spalováním. Motory s vnějším spalováním se, až na několik případů v pionýrských dobách letectví, neuplatnily a proto obvykle nejsou brány v potaz při dělení leteckých motorů. Motory s vnějším spalováním jsou například parní stroje, nebo Stirlingův motor. U motorů s vnitřním spalováním probíhá spalování v pracovním prostoru motoru a produkty spalování tak konají mechanickou práci. Motory s vnitřním spalováním lze dále dělit na pístové a reakční).

Co je ventil

Posted in Průmysl.

Ventil je mechanické zařízení regulující průtok tekutin (plynů, kapalin, zkapalněných tuhých látek, kalů atd.) v potrubí. Pojem v české strojařské terminologii zahrnuje také kohouty, šoupátka a klapky. Zatímco sedlový ventil reguluje průtok uzavíráním kruhového sedla kuželkou, která se pohybuje šroubem kCo olmo k ose potrubí, kohout má otočný provrtaný prvek, kolmý k ose potrubí, který se otáčí o 90°. Šoupátko se podobá ventilu, pracovní prvek je plochá destička s otvorem, která se posouvá kolmo k potrubí. Klapka je plochá, nejčastěji kruhová deska, která se otáčí kolem osy kolmé k potrubí.

Ventily mohou mít ruční, pneumatický, hydraulický nebo elektromechanický pohon a používají se k nejrůznějším účelům. Nejznámější ventily jsou běžné „kohoutky“ vodovodu, kde se k otevření nebo uzavření musí rukojetí několikrát otočit. Nejběžnější kohouty uzavírají přívod plynu pootočením o 90°. Šoupátka se používají pro větší průměry potrubí, například ve vnějším rozvodu vody, kdežto klapky se užívají například ve vzduchotechnice. Úplně na jiném principu zase fungují hydraulické ventily.