Protipožární opatření, která zabrání katastrofám

Posted in Průmysl.

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. A když si oheň řekne, už ho nebaví být sluha, nedopadá to dobře. Je proto velmi důležité si dávat pozor na to, jak se proti němu bráníte. Existuje několik základních opatření, které vzniku ohně zamezí, a když náhodou k požáru dojde, máme pro vás i několik tipů, jak škody omezit na minimum.

protipožární dveře

 Úplně nejlepší situace je ta, při níž oheň vůbec nevznikne.  Pokud se pohybujete v prostorech, kde je velká pravděpodobnost, že ke vzniku požáru přijde, musíte dodržovat základní pravidla bezpečnosti.

Preventivní opatření

  • Hořlavé materiály uchovávejte daleko od potenciálních zdrojů požáru
  • Pokud pracujete v prostoru, kde do vzduchu unikají částice hořlavých plynů, dbejte na to, aby nedošlo k jejich vznícení
  • Dodržujte základní pravidla bezpečnosti pro vaše pracoviště

Pokud budete dávat pozor na tyto tři věci, požár vám v naprosté většině případů hrozit nebude. Ale nehody se někdy stávají i při svědomitém dodržování. V takové situaci je důležité nepanikařit a udělat všechno proto, aby byly škody co nejmenší.

Co dělat při požáru

  • Jako první by měl někdo zavolat hasiče a sdělit jim všechny potřebné informace
  • Pokud jde o malý plamen, bude nejlepší volbou použití hasícího přístroje
  • V případě většího ohně se raději evakuujte do bezpečí a počkejte na příjezd hasičů

protipožární uzávěr

V první řadě by měli na možnost požáru myslet vlastníci budovy. Požární alarm a automatický kropící mechanismus by měl být součástí každé průmyslové budovy. Zničí plamen už v zárodku a nebo jej pomůže udržet do té doby, než přijedou hasiči. Při požárech také velkým dílem pomáhají protipožární dveře, které oheň spolehlivě udrží v určitém úseku budovy a minimalizují tak škody. Důležité je vědět, že požár hned nemusí znamenat katastrofu, pokud dodržujete zásady bezpečnosti.