Pro zaměstnance cokoliv

Posted in Firmy.

školení zaměstnanců

Zákoník práce musí dodržovat každá společnost, každá firma, která má zaměstnance. Právě zákoník práce určuje školení zaměstnanců, které jsou povinné pro všechny zaměstnance. Zaměstnavatel má povinnost bezplatně tato školení zajistit a zorganizovat. Zákon přikazuje i pravidelnost opakování, jak často se školení musí opakovat.

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Na tomto školení se dozvíte zásady bezpečnosti při práci. A nezáleží na tom, jakou práci vykonáváte. Je povinné pro všechny zaměstnance. Řídí se Zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tento zákon také určuje povinnost zaměstnavatele a práva zaměstnance.

  • První pomoc

Školení zaměstnanců o poskytnutí první pomoc může být součástí školení o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Pokud vykonáváte práci na rizikovém pracovišti, kde může dojít ke zdravotním úrazům, obvykle absolvujete rozsáhlejší školení i s nácvikem, jak první pomoc poskytnout. Jsou povolání, ve kterých je rozšířené školení nebo kurz první pomoci povinný, například pokud pracujete jako řidič.

Jistě se shodneme, že školení zaměstnanců je důležité. Proto na něj rozhodně nezapomínejte, protože pokud nebude provedeno, můžete dostat vysokou pokutu nebo být dokonce stíhán soudem.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit