Pístová hydraulická čerpadla alias pumpy

Posted in Průmysl.

Nejznámějším typem čerpadel jsou ta pístová, známá především pod lidovým názvem pumpa. Všechna hydraulická čerpadla pístového typu fungují na stejném principu.

Celý proces pumpování kapaliny začíná nasátím jejího určitého objemu do pracovního prostoru čerpadla za přispění vzniklého podtlaku. Pohybem pístu následně dochází k dalšímu natlakování kapaliny a jejího následného vytlačení do vnějšího prostředí mimo čerpadlo.

V průběhu sací fáze bývá využíván sací koš, sací potrubí a sací ventil společně se zpětnou klapkou. Součástí pracovního prostoru každého pístového čerpadla je komora ve tvaru válce a příslušný druh pístu. Výtlačnou část řídí výtlačný ventil, který kapalinu pouští do výtlačného potrubí. Vyrovnávání tlaku během poslední fáze zajišťuje tzv. vzdušník.

Co je polykarbonát

Posted in Firmy.

Polykarbonát patří mezi oblíbený stavební materiál. Pokud hledáte něco, co má výborné tepelně izolační vlastnosti, pak určitě zvolte komůrkový polykarbonát. Díky tomu, že se skládá z více stěn, tak uchovává v sobě vzduch, který je perfektním izolačním materiálem. Navíc díky vysoké propustnosti skla se často využívá jako světlík nebo rovnou jako tabule do oken. Vybrat si můžete ze 3 barev – čirá, mléčná nebo kouřová hnědá.
Využití polykarbonátu je opravdu široké. Například netradiční využití polykarbonátu je reklamní průmysl a marketingová oddělení firem. Takže s polykarbonátem můžete opravdu vyrobit spoustu výrobků, které využijete kdekoliv. Díky odolnosti můžete využít tento materiál i na venkovní použití. Takže polykarbonát od Tercoplastu je určitě nejlepším řešením pro vaše stavební použití.

Kde se využívají nůžkové plošiny?

Posted in Služby.

Plošiny se vyrábí v mnoha provedení, jelikož umožňují jednoduchý přístup k místům, kam se normálně člověk může dostat jen velice obtížně. Existují různé teleskopické plošiny, mobilní plošiny, zvedací lávky nebo také nůžkové plošiny. Jaké jsou jejich výhody? Vyznačují se vysokou nosností v pracovním koši. Jsou vybaveny bezpečnostním ventilem, který je součástí zdvihacího mechanismu a hydraulického agregátu. Hraniční polohy jsou hlídány koncovými spínači. Dále automatické omezení zátěžového momentu zajišťuje optimální stranový dosah dle momentálního zatížení v koši. Nakonec umožňují obsluze plošiny rychlé a plynulé přemisťování bez opuštění pracovního koše. Nůžkové plošiny jsou velmi dobře využitelné ve stavebnictví, průmyslu, výstavních, skladových, letištních a sportovních halách

Endodoncie

Posted in Zdraví.

Ošetřování zubních kanálků je dnes možné provádět velmi odborně díky tomu, že se pečlivě studovala endodoncie. Původ slova endodoncie vzniká z řeckého endon tzn. uvnitř a odus tzn. zub. Tato věda se zabývá zubní dření a tkáněmi zubních kořenů. Při poškození zubní dřeně (která obsahuje nervy, krevní cévy a lymfatickou a vazivovou tkáň) nemocí nebo zraněním je endodontická léčba nezbytná pro záchranu zubu. Endodoncie má tři základní cíle:
1. Odstranit zbytky měkkých tkání uvnitř zubu a desinfikovat tvrdé zubní tkáně.
2. Opracovat systém kořenových kanálků, aby bylo možné jej hermeticky uzavřít.
3. Utěsnit prázdný prostor tak, aby v něm neobíhaly tekutiny a nemohly se v něm znovu usídlit mikroorganismy.

Reakce na praskající trubky

Posted in Auto.

Prozkoumali jsme fórum uživatelů Citroenu a nalezli jsme problém u aut, kterým praskají hydraulické trubky. Co psali uživatelé?
"Myslím si,že některé trubičky budou náchylnější a proto bychom jim měli věnovat pozornost "
"Ahoj,na mé Xantii 1,9TD 96 rok mi praskla hydrotrubka vedoucí od pravé přední koule někam za motor. Prdla v místě,kde je takovou plechovou úchytkou chycená do kastle,respektive neprdla,a le začala chcát,a pomalu prochčívala víc a víc,koupil jsem novou za 890 kč v citroenu,nechal vyměnit,a od té doby je vše v pořádku.Je to nejčastěji praskající trubka na xantiích obecně."
Takže zřejmě opravdu bude dobré, sehnat kvalitnější trubky.

Elektromotor na trojfázový proud

Posted in Služby.

Velký praktický význam trojfázových proudů je dán možností konstruovat jednoduché a výkonné elektromotory, které mění energii elektrickou na energii mechanickou. Jsou založeny na pohybu vodičů, kterými prochází elektrický proud, v magnetickém poli, které je buzeno proudem ve vinutí statoru.
Uvažme situaci na obr. 175. tři cívky, jejichž osy svírají vzájemně úhel a jejichž vinutí jsou spojena do hvězdy. Tyto cívky připojíme k trojfázovému napětí z jiného zdroje. Proud procházející cívkami vytváří v prostoru mezi nimi magnetické pole. Umístíme-li do tohoto pole magnetku (magnet) začne se otáčet s frekvencí stejnou, jako má střídavý proud. Magnetka se tedy otáčí synchronně s magnetickým polem. Příčinou otáčení magnetky je magnetické pole, jehož vektor magnetické indukce mění periodicky směr. Vzniká zde točivé magnetické pole.